คุณกำลังมองหาการซื้อรถยานพาหนะ อยู่หรือเปล่า ?

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ ข้อมูลความสารที่คุณต้องรู้ !

วิธีการเลือกที่ปรึกษา อย่างไรดี?

วิธีการเลือกที่ปรึกษา อย่างไรดี?

การอภิปรายหรือการประชุมได้รับการอำนวยความสะดวกโดยที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาอาจเสนอที่ปรึกษาเพิ่มเติมซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความต้องการและแนวทางของที่ปรึกษาของคุณ ความชำนาญสามารถให้บริการโดยที่ปรึกษาบางอย่างที่คุณอาจไม่ได้รับใน บริษัท ของคุณเอง ที่ปรึกษายังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คุณสามารถจัดหาการฝึกอบรมและสามารถร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรได้

บางวิธีของการมีส่วนร่วมที่ปรึกษาจะได้รับดังนี้ –

การใช้ RFPs

ที่เรียกว่า RFP ออกโดยองค์กรบางแห่งเมื่อที่ปรึกษาเป็นสิ่งจำเป็น กระบวนการที่เป็นธรรมและเป็นกลางสามารถจัดหาได้โดย RFP การตอบสนองสามารถได้รับการประเมินโดยคุณโดยใช้ RFP จากที่ปรึกษาที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแต่ละข้อเมื่อเข้ามาประเมินโดยทีมขึ้นอยู่กับระบบการให้คะแนน คุณสามารถเปิดเผยโดยข้อเสนอที่หลากหลายของความคิด ความคิดเหล่านี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายที่ใกล้เข้ามาของโครงการของคุณ คุณจะได้รับโอกาสในการประเมินราคาของโครงการเหล่านี้

ข้อเสียของ RFP

คุณต้องจำไว้ว่า RFP เป็นสิ่งที่ที่ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดไม่ตอบ ราคาเสนอที่ดีที่สุดสามารถระบุด้วยความช่วยเหลือของ RFPs บางครั้งวิธีการที่แน่นอนหรือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหา

ที่ปรึกษาต้องใช้เวลาในการตอบ RFP เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากที่จะทราบถึงความต้องการที่แท้จริงขององค์กรขึ้นอยู่กับ RFP จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณเพื่อพัฒนาและอธิบายวิธีการนี้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับพื้นฐานขององค์กร

จ้างที่ปรึกษาที่ไม่มี RFP

เป็นการดีที่จะจัดให้มีการอภิปรายในเชิงลึกก่อนที่จะว่าจ้างที่ปรึกษา คุณต้องพยายามรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประชุมด้วยการปรึกษากับที่ปรึกษาบางคนที่เคยทำงานในประเด็นเดียวกันมาก่อน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณต้องจัดให้ที่ปรึกษา

การประเมินพอดี

ที่ปรึกษาควรเป็นสมาชิกที่ดีของ บริษัท ของคุณ คำถามมักจะถูกถามโดยที่ปรึกษาในการสัมภาษณ์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของคุณ นอกจากนี้เขายังจะพยายามทำความเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง

ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเหมาะสมเพื่อจ้างที่ปรึกษาที่ดีสำหรับ บริษัท ของคุณซึ่งสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้